Adaptacja projektu

Adaptacje projektów typowych

Budowa domu jest inwestycją, która może zająć ogromną część środków finansowych i czasowych. Nic zatem dziwnego, że Klient oczekuje, że wybrany przez niego projekt spełni swoją rolę. W wielu jednak przypadkach zachodzi konieczność dokonania adaptacji projektu budowlanego. Tego rodzaju usługi świadczymy w Biurze Projektowym IB PROJEKT

Projekt typowy – co warto o nim wiedzieć?

Inwestor planujący postawienie nowego obiektu budowlanego może zdecydować się na wybór projektu typowego lub też projektowanie indywidualne

Projekt gotowy (typowy) zostaje opracowany na bazie ogólnych zasad, bez odniesienia względem stanu faktycznego. W trakcie jego sporządzania projektant nie wie przecież, na jakiej działce postawiony zostanie obiekt budowlany. Taka dokumentacja spełnia jednak przy tym, oczywiście, konieczne normy jakościowe.

Typowy projekt architektoniczny, kupiony w sprawdzonej pracowni, stanowi fachową dokumentację – jest dobrze opracowany i sporządzony prawidłowo w najmniejszym szczególe. Co istotne, na rynku znaleźć można ogromny katalog takich gotowych projektów, co pozwala dostosować dany wariant względem warunków zabudowy i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku adaptacja projektu gotowego może być niemal symboliczna – modyfikacje pozwalają na uzyskanie oczekiwanego charakteru obiektu, czy też niezwykle rozszerzona, by uzyskać pełne dostosowanie go do warunków działki budowlanej.

Zaletą wyboru projektu gotowego jest niewątpliwie jego cena – ze względu na fakt, że jest to projekt typowy, z którego skorzystać może wielu inwestorów jednocześnie, może być on tańszym rozwiązaniem. Jednocześnie, w ramach wybranego wariantu gotowego, istnieje często możliwość pewnego zmodyfikowania dokumentacji jeszcze na etapie jej zamówienia – mowa tu o takich detalach, jak możliwość zakupu lustrzanego odbicia projektu czy też takie go dostosowanie, by wyróżniał się określonymi elementami dekoracyjnymi czy kolorami materiałów wykończeniowych.

Pomimo wielu niezaprzeczalnych zalet, typowe projekty mają też kilka wad, o których nie można zapominać. Przede wszystkim należy wskazać w tym miejscu:

Jak wybrać prawidłowo projekt typowy?

Na samym wstępie należałoby zaznaczyć, że za dobry uznaje się taki projekt typowy, który nie wymaga wprowadzania jakichkolwiek zmian. Jak jednak jest w praktyce, wie zapewne tak każdy architekt, jak i inwestor. Nie oznacza to jednak, że typowy projekt można kupować „w ciemno” – koniecznie należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, by ograniczyć ryzyko ponoszenia dodatkowych, zbędnych kosztów lub też ograniczyć te, które nadal będą konieczne.

Zanim złożysz zamówienia na konkretny projekt typowy, skonsultuj się z wybranym projektantem. Przedstaw też wcześniej zebraną dokumentację, to jest decyzję lokalizacyjną, wraz z warunkami zabudowy. To właściwie podstawowe wymagania, które trzeba spełnić, by możliwie jak najbardziej ułatwić sobie cały proces. Bez zwrócenia uwagi na te kwestie ponosisz ryzyko, że zakupiony projekt typowy nie będzie mógł powstać w danej lokalizacji. Stracisz pieniądze, czas i nerwy.

Bez względu na to, na jakie rozwiązanie się zdecydujesz – typowy, czy też indywidualny projekt, każdy projekt musi składać się z takich elementów, jak:

Prawidłowe wykorzystanie projektu typowego wymaga jego adaptacji, polegającej na sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu, jak i wprowadzeniu ręcznej korekty kilku danych projektowych – ponieważ sam projekt typowy to jedynie projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektami technicznymi.

Na czym polega adaptacja projektu?

Mówiąc o adaptacji projektu typowego należy mieć na uwadze fakt, że nie jest to tylko zmiana kosmetyczna czy jedynie formalność – wręcz przeciwnie, modyfikowanie gotowego dokumentu wiąże się z dużym nakładem sił i środków ze strony architekta oraz inwestora.

W przypadku adaptacji projektu architekt musi, biorąc pod uwagę przepisy budowlane i konieczność przystosowania przyszłego obiektu do warunków gruntowych działki, stopniowo modyfikować kolejne elementy projektu. Pierwsze problemy wiążą się w tej sytuacji z brakiem niezbędnych danych – przekazując nam do adaptacji projekt z innej pracowni, inwestor nie zawsze ma dostęp do wszystkich informacji technicznych. Tym samym nawet potencjalnie delikatne zmiany, związane na przykład ze zmianą lokalizacji słupa lub ścianki wymuszają dokonywanie ponownych obliczeń, jeżeli nie można oprzeć się na zastosowanych w oryginalnym projekcie danych.

Tymczasem adaptacja wymaga dostosowania projektu do takich wyznaczników, jak poziom wód gruntowych czy też warstwy nośne gruntu – co z kolei prowadzić może do często tak daleko idących zmian w projekcie, może dojść do tego, że adaptacja “naturalnie” zmienia się w proces projektowania całości od nowa

Nie sposób nie wspomnieć także o tym, że projekt obowiązkowo powinien pozostawać zgodnym z warunkami wymienionymi w decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zapisy takie dotyczą, chociażby, geometrii dachu czy nawet koloru jego pokrycia. Wprowadzenie zatem pozornie kosmetycznych zmian pozostaje bardzo mocno ograniczone. 

Czy opłaca się wybrać projekt typowy i poddać go adaptacji?

Jako projektanci ze znacznym doświadczeniem zawodowym i ciągle poszerzający wiedzę oraz zdobywający nowe umiejętności, jesteśmy przygotowani do adaptacji dowolnego, przedłożonego nam projektu. Każde zlecenie, czy to związane z projektem indywidualnym, czy też wymagającym modyfikacji traktujemy na równi – wkładając w to całą naszą wiedzę.

Zawsze też uprzedzamy inwestora zainteresowanego adaptacją projektu typowego, że koszty związane z tego rodzaju zleceniem mogą, wraz z postępem prac, osiągać poziom zbliżony do kosztów związanych z projektowaniem indywidualnym. Między innymi z tego względu, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z zamówieniem projektu, czy to typowego, czy indywidualnego, zalecamy skonsultowanie się z nami w biurze projektowym.