Laptop i okulary na biurku

Polityka firmy


Poniżej zamieszczamy ogólne warunki umowy mające zastosowanie do umów zawieranych w ramach zlecenia dla projektów zawartych pomiędzy biurem projektowym a klientem. Osoby  zainteresowane szczególnymi zapisami umów zapraszamy do kontaktu w celu doprecyzowania ustaleń